VRÁŤME KRAKľU DOMOV

VRÁŤME KRAKĽU DOMOV

Krakľa belasá je najkrajší operenec, aký žil na našom území. Ešte pred 50 rokmi hniezdilo na Slovensku 5000 párov, po roku 2000 ani jeden. Občas sa ešte výnimočne stane, že sporadicky nejaký pár zahniezdi, ale necitlivé zásahy do biotopov na juhu Slovenska spôsobili, že sme o krakľu prišli. Na rozdiel od Maďarska.

Nechceme, aby to bolo definitívne! Cieľom našej iniciatívy je vrátiť krakľu domov!

OZ požičaná planéta pre školy v spolupráci so Strediskom environmentálnej výchovy SAŽP Dropie zakúpi a rozmiestni v areáli SEV Dropie a jeho okolí 50 vtáčích búdok vhodných na hniezdenie krakle belasej a následne bude realizovať monitorovací a vzdelávací program, zameraný na obnovu biotopov poľnohospodárskej krajiny na južnom Slovensku. Program bude tiež súčasťou tematického okruhu Budúcnosť je v našich rukách vzdelávacieho programu Požičaná planéta.

Príbeh Krakle belasej je výnimočným príkladom pre správne pochopenie čo je to biodiverzita a aké je dôležité zachovanie rôznorodosti života na našej planéte. Jej príbeh nám pomáha tiež pochopiť, ako funguje príroda a ako sa vzájomne ovplyvňujú jej jednotlivé prvky – rastliny, živočíchy, mikroorganizmy, pôda, voda,  ovzdušie atď. Ako vzájomne vytvárajú rozmanité biotopy a ako vplývajú na životné prostredie, ktoré nás obklopuje.

V neposlednej miere je však aj smutným príkladom toho, ako neodborné zásahy do krajiny, hnané ľudskou chamtivosťou a bezohľadnosťou často zapríčinia, že z prírody nám miznú aj tí najkrajší predstavitelia živočíšnej, či rastlinnej ríše.

 

Pevne veríme, že prichádza doba, keď si prestaneme klamať, keď konečne prestaneme iba rozprávať o zodpovednom rozvoji našej civilizácie a pristúpime
k praktickým, ale predovšetkým systémovým krokom, vďaka ktorým zastavíme rast závratného ekologického dlhu a začneme po sebe upratovať.

Bohužiaľ, to je údel našich detí. To oni budú musieť po nás upratať. My im už môžeme pomôcť iba tak, že ich na to pripravíme.

Je viac menej isté, že v rámci toho upratovania budeme musieť vynaložiť obrovské úsilie a závratné peniaze do obnovy krajiny. Aby sme jej vrátili jej poslanie. Aby sa priestor, ktorý nás obklopuje prestal chápať ako zdroj surovín pre našu spotrebu a aby sa v prvom rade opäť stal našim životným prostredím.

A to je cieľom iniciatívy vrátiť krakľu domov!
Ukázať, alebo aspoň sa pokúsiť ukázať, že náš zápas za normálny život je spätý aj s tým, že pomáhame prírode nadobudnúť svoje skutočné poslanie.