PRE roDINY

20 ENVIRO-ZOŠITOV, ALEBO 5 TEMATICKÝCH OKRUHOV PRE RODINY

Rodina má nezastupiteľné miesto vo formovaní postojov detí k prírode a životnému prostrediu. Je nevyhnutné, aby rodičia dokázali deťom vysvetliť čo je klimatická zmena, ochrana biodiverzity, znečistenie a odpad, nezmyselná spotreba, kvalita života a pod. Zodpovedný rodič vedie svoje dieťa k zodpovednému životnému štýlu. Práve preto sme pripravili v rámci programu viac ako 150 environmentálnych aktivít a hier (v dvadsiatich enviro-zošitoch) pre rodičov a deti, aby spolu hravou formou riešili záhady a environmentálne úlohy na všetky témy, ktoré prinášajú filmy a príbehy z cyklu „Požičaná planéta“. 

Program požičaná planéta je rozdelený do 5 tematických okruhov: Odcudzenie, Konzum, Biodiverzita, Zmena klímy a Budúcnosť je v našich rukách.

Tematický okruh Požičaná planéta I. – Odcudzenie pre rodiny obsahuje:

  • štyri filmy: Kráľovná Karpát, Ostrov zlých duchov, Inštinkt, Bohatí či chudobní?,
  • štyri enviro-zošity Kráľovná Karpát, Ostrov zlých duchov, Inštinkt, Bohatí či chudobní?, spolu 49 environmentálnych aktivít, 4 hry a 4 plagáty.
  • publikácia Požičaná planéta I., 120 strán, 16 literárnych príbehov.