PODPORTE NÁS

PODPORTE NÁS

Údaje o nás

 • Obchodné meno:  Občianske združenie Požičaná planéta pre školy
 • Sídlo:  Farská 22, 949 01 Nitra
 • Právna forma: Občianske združenie
 • IČO:  37 868 527

Finančné prostriedky, ktoré nám poskytnete budú použité na financovanie výroby a implementovanie jednotlivých častí programu „Požičaná planéta“.

Ako môžete poukázať 2% z vašej zaplatenej dane, ak ste fyzická osoba?

1. Vypočítajte si maximálnu sumu, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať (minimálne 3 EUR), t.j. 2% zo zaplatenej  dane. Pritom musíte spĺňať podmienku, že ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom, alebo ste ako dobrovoľník odpracovali menej ako 40 hodín.

2. 3% z vašej zaplatenej dane, pritom musíte spĺňať podmienku, že ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a doložíte o tom  Potvrdenie od organizácie/ organizácií, pre ktoré ste dobrovoľnícky pracovali.

3. V daňovom priznaní pre FO sú už uvedené kolónky  na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech prijímateľa.  Údaje o nás, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete TU. Upozorňujeme, že fyzické osoby – podnikatelia – (tlačivo typu B) podávajú daňové priznanie len elektronicky. Tu si môžete stiahnuť tlačivo typu A, alebo tlačivo typu B.

4. Ak si prajete, aby prijímateľ vedel, že ste mu vy zaslali 2% (3%), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas, so zaslaním vašich údajov, avšak bez uvedenia poukázanej sumy.

5. Vyplnené tlačivo, odovzdajte do 31.3.2020 na príslušný Daňový úrad a v tomto termíne uhraďte aj daň z príjmov.

6. Zákonná lehota daňového úradu na prevedenie sumy, ktorú ste poukázali v prospech prijímateľa, je po splnení všetkých podmienok  90 dní.

Ako môžete poukázať 1%, 2% z vašej zaplatenej dane, ak ste právnická osoba?

 1. Môžete poukázať 1% alebo 2% z dane, a to aj viacerým prijímateľom, pričom minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 EUR. Vypočítajte si vaše 1% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby, t.j. maximálnu sumu, ktorú môžete poukázať.
 2.   Ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31.3.2020) nedarovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane.

    Ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31.3.2020) darovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)

 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby, sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane, v prospech prijímateľa. Údaje o nás, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete Tu. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu a uveďte tam analogicky, všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú v ich prospech poukazujete.
 4. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie odošlite elektronicky v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania a v tom termíne, aj zaplaťte daň z príjmov.
 6. Zákonná lehota na prevedenie sumy, ktorú ste poukázali v prospech prijímateľov, je pre Daňový úrad 90 dní, po splnení všetkých podmienok.
 

Ako môžete poukázať 2% z vašej zaplatenej dane, ak ste zamestnancom?

 1. Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa o vystavenie tlačiva – Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Na tomto potvrdení nájdete dátum zaplatenia dane a následne viete vypočítať:
  • 2 % z vašej zaplatenej dane, čo je maximálna suma, ktorú môžete poukázať vami vybranému prijímateľovi, ak ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom, alebo ste dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto čiastka však musí byť minimálne 3 EUR.
  • 3 % z vašej zaplatenej dane môžete poukázať, ak ste v roku 2019 dobrovoľnícky odpracovali minimálne 40 hodín. O dobrovoľnícky odpracovaných hodinách musíte doložiť od organizácii, pre ktoré ste pracovali Potvrdenie.
 4. Do Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov napíšte údaje o vami vybranom prijímateľovi 2%, s uvedením sumy, ktorú mu poukazujete. Potrebné údaje o nás nájdete TU.
 5. Ak si prajete prijímateľovi oznámiť, vaše rozhodnutie zaslať mu 2% (3%), zaškrtnite v tlačive súhlas so zaslaním vašich údajov (bez uvedenia poukazovanej sumy).
 6. Vyplnené tlačivá treba doručiť do 30.4.2020 na príslušný Daňový úrad.

      Ak poukazujete 3% z dane, nezabudnite priložiť aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľnícky.

      Vaše 2% (3%) Daňový úrad prevedie, v prospech vami vybraného prijímateľa, do 90 dní od splnenia všetkých podmienok.

PROJEKT POŽIČANÁ PLANÉTA

Viac o projekte požičaná planéta nájdete tu