PRE ŠKOLY

5 TEMATICKÝCH OKRUHOV POŽIČANÁ PLANÉTA PRE ŠKOLY

Program požičaná planéta je rozdelený do 5 tematických okruhov: Odcudzenie, Konzum, Biodiverzita, Zmena klímy a Budúcnosť je v našich rukách. V spolupráci s expertmi z Fakulty prírodných vied UKF v Nitre sme filmy a literárne príbehy doplnili o environmentálne aktivity, ktoré pomôžu nielen pochopiť nastolené témy, väzbu medzi globálnymi problémami a ich lokálnymi súvislosťami, ale tiež získať postoje a návyky potrebné pre udržateľný spôsob života.  Požičaná planéta je tak komplexný program pre environmentálnu výchovu a vzdelávanie  pre udržateľný rozvoj a prináša:

  • 20 unikátnych filmových dokumentov,
  • 5 multimediálnych diel Požičaná planéta I.-V.,
  • 5 odborných odborných metodických príručiek pre pedagogickú prax Environmentálna výchova a udržateľný rozvoj I.-V. s viac ako 150 environmentálnymi aktivitami pre vzdelávanie na základných školách,
  • 20 enviro-zošitov s viac ako 150 environmentálnymi aktivitami pre výchovu v rodinách a neformálne vzdelávanie na školách,
  • 80 seminárov vo všetkých krajských mestách SR.

Tematický okruh Požičaná planéta I. – Odcudzenie určený pre školy obsahuje:

  • Odborná metodická príručka pre pedagogickú prax Environmentálna výchova a udržateľný rozvoj I. – Odcudzenie, 134 strán, 38 environmentálnych aktivít,
  • USB karta so štyrmi filmami: Kráľovná Karpát, Ostrov zlých duchov, Inštinkt, Bohatí či chudobní?,
  • publikácia Požičaná planéta I., 120 strán, 16 literárnych príbehov
  • štyri enviro-zošity: Kráľovná Karpát, Ostrov zlých duchov, Inštinkt, Bohatí či chudobní?, spolu 49 environmentálnych aktivít, 4 hry a 4 plagáty.

Všetky komponenty setu pre školy Požičaná planéta I. – Odcudzenie sú hotové a bola podaná žiadosť o vydanie odporúčacej doložky na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

Vzniká tak moderná, komplexná učebná pomôcka, ktorá integruje film, písaný text a environmentálne aktivity, aby pútavou a zrozumiteľnou formou pomáhala pochopiť, aké zmeny v postojoch a konaní ľudí si vyžaduje zachovanie klímy, biodiverzity a udržateľný spôsob života.

PROGRAM POŽIČANÁ PLANÉTA

Prostredníctvom 20 unikátnych filmových dokumentov, množstva príbehov, viac ako 300 environmentálnych aktivít, ktoré sú určené pre výchovu v rodinách, vzdelávanie na školách a osvetu obyvateľstva, tiež prostredníctvom video relácií „Ako žiť život?“ a 80 vzdelávacích seminárov vo všetkých krajských mestách SR, nastoľuje projekt „Požičaná planéta“ kľúčové témy udržateľného rozvoja. Má ambíciu prispieť k vzniku inovatívnych foriem vzdelávania, aby boli témy udržateľného rozvoja nastolené pútavo a zrozumiteľne, s cieľom prispieť ku zmene postojov ľudí, občianskej angažovanosti a k zodpovednému životnému štýlu.