Náš príbeh

Náš príbeh

Ovládla nás voda. Bolo to ešte v časoch, keď sme si bezstarostne a s plnými dúškami užívali nadšenie z beztiažového stavu, ktorým nás voda obopla a nechala nás vznášať sa v jej nekonečnom priestore. Voda nám ukázala divokú prírodu a otvárala nám všetky zmysly, aby nás naučila vnímať ostatné živočíchy. Aby nám ukázala, ako sa dá s nimi reálne komunikovať. Tak sme začali vnímať príbehy vody a jej obyvateľov a postupne sme si uvedomovali, že sú stále smutnejšie a smutnejšie. Ľudia totiž menia súš už tisícročia a tieto zmeny sa stali samozrejmou súčasťou nášho života natoľko, že už ich ani nevnímame. Už nedokážeme rozlíšiť, čo je ešte v poriadku a čo už je zlé. Voda a vodné ekosystémy však doplácajú na ľudskú chamtivosť najmä posledných pár desaťročí. Zmeny, ktoré sa ukrývajú pod hladinou, sú drastické a dramaticky rýchle.

Po desaťročiach nášho poznávania a dokumentovania vodných ekosystémov sme dospeli k presvedčeniu, že máme dlh a povinnosť, splatiť vode tie úžasné zážitky a ukázať všetkým ľuďom príbehy, ktoré s nami píše. Príbehy, ktoré dokumentujú, ako barbarsky sa správame k vlastnej planéte. Priviesť ľudí k zamysleniu, ukázať im, ako je nesmierne dôležité, aby sme zmenili svoje postoje, svoje konanie, posilnili svoju občiansku angažovanosť a aby sme viedli zodpovedný životný štýl. 

Tak vznikol program „Požičaná planéta“. Vytvorili sme jedinečný tím, ktorý tvoria odborníci Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a pedagógovia základných škôl po celom Slovensku, ktorí významne prispievajú nielen k naplneniu cieľov programu, ale tiež k jeho testovaniu na základných školách.

„Požičaná planéta“ sa stala programom, ktorý prináša pútavou a zrozumiteľnou formou kľúčové témy udržateľného rozvoja. Prostredníctvom 16 unikátnych filmových dokumentov, množstva príbehov, ale tiež environmentálnych aktivít, ktoré sa napokon stali jadrom programu, chceme podporiť výchovu v školách a v rodinách. 

Náš program bol v roku 2019 ocenený dvomi Národnými podnikateľskými cenami za životné prostredie v SR – v kategórii produkt a v kategórii prínos k ochrane biodiverzity a je nominovaný na European Busines Awards for the Environment za rok 2020. Záštitu nad programom prevzala Slovenská komisia Organizácie spojených národov pre výchovu a vzdelávanie, vedu a kultúru UNESCO.

Tak sme sa z potápačov stali dokumentaristami a zanietenými šíriteľmi myšlienok udržateľného rozvoja. Pretože ľudstvo dnes, v záujme ochrany života na našej planéte, nemá dôležitejšiu úlohu, ako je zastavenie klimatickej zmeny, straty biodiverzity, nevyčísliteľného ekologického dlhu a nastúpenie cesty udržateľného rozvoja našej civilizácie. To je naše presvedčenie a k tomu chceme prostredníctvom programu „Požičaná planéta“ prispieť.

Ing. Jaroslav Blaško,
prezident Občianskeho združenia Požičaná planéta pre školy

 

 

PROGRAM POŽIČANÁ PLANÉTA

Viac o programe Požičaná planéta nájdete tu