OZ Požičaná planéta pre školy
O čo nám ide

Klimatické zmeny, straty biodiverzity, devastovanie prírodných biotopov, znečisťovanie životného prostredia, či závratný globálny ekologický dlh, to je realita súčasného diania na planéte Zem. Pred našou civilizáciou stojí najdôležitejšia úloha v histórii ľudstva. Dosiahnuť udržateľný rozvoj. Je to nesmierne náročná úloha, pretože si vyžaduje zásadnú zmenu v postojoch ľudí. Jej plnenie zostáva na pleciach našich detí a my im môžeme pomôcť iba tak, že ich naučíme, ako majú žiť svoj život, aby ním neohrozovali existenciu budúcich generácií.


VIAC O PROGRAME

Požičaná planéta pod záštitou UNESCO

Nad programom Požičaná planéta prevzala záštitu Slovenská komisia Organizácie spojených národov pre výchovu a vzdelávanie, vedu a kultúru UNESCO. Je to ocenenie práce všetkých, ktorí sa usilujú o vytvorenie inovatívneho, komplexného a hlavne zrozumiteľného programu pre výchovu vzdelávanie a osvetu k udržateľnému rozvoju. Veríme, že program sa stane nástrojom na zmenu postojov ľudí, občiansku angažovanosť a zodpovedný životný štýl.


ČÍTAJTE VIAC

bLOG

Čítajte články a príbehy z programu Požičaná planéta


VŠETKY ČLÁNKY